ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมอุดมศึกษา: อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (Universities, the driver of Thailand 4.0)” เนื่องในโอกาสฉลองวาระครบรอบ 45 ปีของการจัดตั้งเครือข่ายทปอ. โดยได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมพบกับกิจกรรมอุดมศึกษาไทยและผลงานทางวิชาการ ที่แสดงให้เห็นพลังการขับเคลื่อนประเทศ มุ่งเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ รวมไปถึงด้านการเรียนการสอนยุคใหม่ ให้เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยไทย 4.0 โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 ณ สยามพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (พบกับบูธ ม.สวนดุสิตได้ที่บูธ S6)

ลิ้งค์ข่าวประชาสัมพันธ์งาน  รายการเรื่องเล่าเช้านี้ 
http://morning-news.bectero.com/pr-news/28-Feb-2018/119652

ลิ้งค์ข่าวประชาสัมพันธ์งาน รายการข่าวเช้าชัดโซเชียล ไทยรัฐทีวี 
https://www.youtube.com/watch?v=cXNyeJZTLq4&feature=youtu.be

งาน “มหกรรมอุดมศึกษา: อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ไม่ไป ไม่ได้แล้ว https://www.facebook.com/cuptthailand/videos/735903699940249/

 

ทปอ. ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมอุดมศึกษา: อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (Universities, the driver of Thailand 4.0)” เนื่องในโอกาสฉลองวาระครบรอบ 45 ปีของการจัดตั้งเครือข่ายทปอ.
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีการใช้งานโปรแกรม English discoveries online และทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Placement Test)