คลิก http://research.dusit.ac.th/new/th/news/detail.php?id=670#&slider1=2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง