ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รอบ 4 (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์)

สวนดุสิตครบรอบ 84 ปี
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง