โครงการอาหารกลางวัน 1ครัวสวนดุสิต เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง
ขอเชิญเข้าร่วมงานสวนดุสิตวิชาการ จากขุนเขาสู่ครัวของแผ่นดิน มหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ