นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี คว้ารางวัล จากการแข่งขันสุดยอดเชฟ Thailand's International Culinary Cup (TICC) 2018
นักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ