การประกวด หนุ่มขจร (เดือน) สาวเฟื่องฟ้า (ดาว) กิจกรรม วันช่อใหม่ 2561 SDU Freshmanday “Beautiful Variety & Local Culture”
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561