ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ CAS Innovation Expo (Bangkok) 2018 -สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร เทคนิคในการกำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะในงานซื้อ งานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้างที่ปรึกษาฯ-มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ค่ายอาสามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อช่วยเหลือน้องโรงเรียนวัดฉัตรทอง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา