มสด. ขอเชิญ ร่วมบริจาคโลหิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ในโจทย์ “IDEA WoW 4.0 นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในท้องถิ่น/จังหวัด”สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สนใจติดต่อสอบถามคณะวิทยาการจัดการ คุณสุจิตรา โทรฯ 02-244-5701 หรือ 064-746-2445