มหาวิทยาลัยสวนดุสิต "รักษ์โลก เลิกพลาสติก"
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561