นักศึกษา มสด. คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันโครงการองุ่นอร่อยง่ายได้สุขภาพ ครั้งที่ 4
นักศึกษา มสด. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง คว้าตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 2 นางนพมาศอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประจำปี 2561