เด็กหูหนวกสวนดุสิต เจ๋ง!!! คว้าทุนบินแลกเปลี่ยนภาษา ณ สหรัฐอเมริกา
งานวิจัยจากเวทีระดับโลก