ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนสวนดุสิต เชิญสมัครอบรม อ่านเก่ง-แปลเก่ง ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิทยากรผู้เขียนการอ่านให้เก่ง พิมพ์แล้ว ๑๗ ครั้ง นักแปลดีเด่นรางวัลสุรินทราชา และอดีตนายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย. กับนักแปลและบรรณาธิการมืออาชีพ ผู้เขียน การแปลให้เก่ง พิมพ์แล้วสองครั้ง. ผู้รับการอบรมจะได้เพิ่มพูนความรู้ด้วยคู่ภาษา ไทย-อังกฤษ. อ่านรายละเอียดได้จากโปสเตอร์และติดต่อทางอีเมลหรือ QR Code ปิดรับสมัครวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst - Mach Grants (EMG) - ASEA - UNINET ประจำปี 2562-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำ 2562-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา