ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนสวนดุสิต เชิญสมัครอบรม อ่านเก่ง-แปลเก่ง ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิทยากรผู้เขียนการอ่านให้เก่ง พิมพ์แล้ว ๑๗ ครั้ง นักแปลดีเด่นรางวัลสุรินทราชา และอดีตนายกสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย. กับนักแปลและบรรณาธิการมืออาชีพ ผู้เขียน การแปลให้เก่ง พิมพ์แล้วสองครั้ง. ผู้รับการอบรมจะได้เพิ่มพูนความรู้ด้วยคู่ภาษา ไทย-อังกฤษ. อ่านรายละเอียดได้จากโปสเตอร์และติดต่อทางอีเมลหรือ QR Code ปิดรับสมัครวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

ตารางกิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำเดือน มกราคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศุนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และ บรรจุภัณฑ์วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๙/๒๕๖๑