ร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(เทนนิส/เพาะกาย/ยูยิตสู/ลีลาศ/แฮนด์บอล)
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์
ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนมกราคม 2562 ในโจทย์ “IDEA WoW สร้างสรรค์ธุรกิจสำหรับเทศกาลแห่งความรัก”สามารถส่งใบสมัครได้ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2562