ร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
(เทนนิส/เพาะกาย/ยูยิตสู/ลีลาศ/แฮนด์บอล)
ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์
ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ขอรับย้ายบุคลากรในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ขอเชิญเหล่าสมาชิก ROV ร่วมประชันฝีมือ ในกิจกรรม SDU TRANG E-SPORTS GAMES