ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง จ้างดำเนินการโครงการ บรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว(LPG) ภาคครัวเรือน ปี ๒๕๖๒ ระยะที่ ๑

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน ๒๓๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวทุกมิติ...ฟรี!!