หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มสด. สร้างชื่อ......บนสังเวียนแห่งวงการวิชาชีพบัญชี
นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพับกระดาษโอริงามิ Mainichi Origami Challenging Contest ครั้งที่ 5