นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและ การบริการ โรงเรียนการเรือน มสด. คว้าแชมป์ รายการ Makro HoReCa Challenge 2019 (รุ่นเยาวชน)
นักวิจัย มสด. คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 “สารดับเพลิงจากเมล็ดยางพารา”