ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการจับตาการเลือกตั้ง 2562 ครั้งที่ 2 -ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล

ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพจิตรกรรม ภายใต้หัวข้อ เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทยและร่วมประกวดแต่งกลอนภายใต้หัวข้อ คุณค่าทะเลไทยและร่วมประกวดแต่งกลอนภายใต้หัวข้อ คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม-กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ประชาสัมพันธ์การประกวดจิตรกรรมเชีย พลัส ครั้งที่ี 9-บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)