ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพจิตรกรรม ภายใต้หัว เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทยและร่วมประกวดแต่งกลอนภายใต้หัวข้อ คุณค่าทะเลไทยและร่วมประกวดแต่งกลอนภายใต้หัวข้อ คุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม-กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์-มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการจับตาการเลือกตั้ง 2562 ครั้งที่ 2 -ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล