นักศึกษา มสด. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง คว้า 2 รางวัลจากการแข่งขันการประกอบอาหารฟิวชั่น Fusion Food Competition
อาจารย์ นักศึกษา ม.สวนดุสิต คว้ารางวัลการแข่งขันอาหาร รายการ Penang International Halal Chef Challenge 2019