“เอสม่อน” กัญญ์วรา แก้วจีน คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 Miss International Queen 2019
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มสด. เข้ารับเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561