คลิก ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เรียกสำรองผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ขอเชิญสมัคร / เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีโรงเรียนการเรือน พ.ศ.๒๕๖๒ (พร้อมประกาศ แบบสมัคร / เสนอชื่อ)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแก้ไขปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง