มสด.ร่วมปฏิบัติหน้าที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 มหาวิทยาลัย    ราชภัฏเขตภาคกลาง (ช่วงที่ 1 วันที่สอง)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ขอเชิญร่วมงาน มาแล วิถีตรัง ตำนานใต้ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562