อาจารย์และนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มสด. คว้า 12 เหรียญรางวัล และ 6 ประกาศนียบัตร การแข่งขัน Thailand Ultimate Challenge 2019
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มสด. รับมอบเกียรติบัตรโครงการมาตรการลดคัดแยกขยะในหน่วยงานภาครัฐ