บริษัทแบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง Passenger Services Agent ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน 

  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดจ้างเดินสายติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย และระบบกล้องวงจรปิด ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง โดยวิธีคัดเลือก