ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องช่วยสอน โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผนังสวนสีเขียว (Greem Wall) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ๒๕๖๒