ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำส่วนงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างเดินสายติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตภายในห้องสำนักงานหลัก สูตรโรงเรียนกฎหมายและการเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำผนังสวนสีเขียว (Greem Wall) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง