อาจารย์ ม.สวนดุสิต รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชมเชย ประจำปี 2562
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี คว้า 12 เหรียญรางวัล รายการ Thailand Ultimate Chef Challenge 2019 (TUCC)