ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงเรียนอนุบาล สาธิตละอออุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 (จำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน)