ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงรั้วลานซุ้มเขียวบริเวณด้านฝั่งทางเข้าฝ่ายยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง