ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการจ้างทำห้องผลิตและบริการ อาหาร อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 (จำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน)
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศ และเติมอากาศ ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จังหวัดลำปาง