ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักกฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539ฯ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำชุดโต๊ะนักเรียนสแตนเลสพร้อมเก้าอี้,ตู้เตี้ย, ไวท์บอร์ด,บอร์ดดไม้ก๊อก จำนวน ๖ รายการ (โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์นครนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติงานในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ประจำปี พ.ศ.2562