85 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ 4 ปี การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เด็กหูหนวกสวนดุสิต เจ๋ง!!! คว้าทุนบินแลกเปลี่ยนภาษา ณ สหรัฐอเมริกา