ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยสอนพร้อมติดตั้งห้องเรียน Play time อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศลำปาง ศูยน์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบ เครือข่ายไร้สาย และระบบกล้องวงจรปิดภายในศูนย์เสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง