2 นักศึกษา ศูนย์ฯ ลำปาง มสด. คว้ารางวัลจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค “สาขาการประกอบอาหาร”
ศิษย์เก่าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มสด. รับรางวัลในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33