นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มสด. คว้ารองอันดับ 2 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2019
2 นักศึกษา ศูนย์ฯ ลำปาง มสด. คว้ารางวัลจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค “สาขาการประกอบอาหาร”