คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ในโจทย์ ประกวด IDEA WoW “ธุรกิจสดใส ตอบโจทย์วัย 60 Plus+ สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

กติกาการเข้าร่วมประกวด 3 ขั้นตอนง่ายๆ

1.         กด like & share โจทย์ จาก Facebook : GSB SMEs Startup และตั้งค่าเป็นสาธารณะ

2.         ถ่ายคลิปวิดิโอความยาวไม่เกิน 3 นาที

3.         ส่งคลิปให้ผู้ประสานงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำมหาวิทยาลัย

      เพื่อให้คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตัดสิน 

สนใจติดต่อสอบถามคณะวิทยาการจัดการ คุณสุจิตรา โทรฯ 02-244-5701 หรือ 064-746-2445

หลักสูตรการบัญชี มหาวัทยาลัยสวนดุสิต ทัศนศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
ขอเชิญสมัคร/เสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่ง “คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ส่งแบบสมัคร/เสนอชื่อด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 14 พฤศจิกายน 2562 โดยยื่นเอกสาร ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 4 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ )