ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ในโจทย์ ประกวด IDEA WoW “ธุรกิจสดใส ตอบโจทย์วัย 60 Plus+” สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562