ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบ Thai University Central Admission System ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

“น้องเอิร์น” ปิยธิดา นักศึกษาศูนย์ฯ ตรัง คว้ารางวัลชนะเลิศนางนพมาศ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า จ.ตรัง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สายส่งน้ำดับเพลิง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง