แจ้งกำหนดการกำจัดสัตว์และแมลงรบกวน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562-งานอนามัยและสุขาภิบาล (กองอาคารและสถานที่) มสด.
รายชื่อนักศึกษา (รอบที่ 2) ผู้กู้ กยศ./กรอ.ที่ได้จ่ายค่าเทอม 1/2562 ไปก่อนได้รับอนุมัติทุน สามารถติดต่อรับเงินคืนได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1