นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มสด. คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2019
“น้องเอิร์น” ปิยธิดา นักศึกษาศูนย์ฯ ตรัง คว้ารางวัลชนะเลิศนางนพมาศ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า จ.ตรัง