ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสากันรถและทำฝาบ่อพักใหม่ ใต้อาคาร ๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศขอเชิญชม "งานวันละอออุทิศ 2019" ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ เริ่มจำน่ายบัตรวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โถงอาคารละอออุทิศ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-244-5590
ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบ Thai University Central Admission System ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)