ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องพักพนักงานขับรถ(งานยานพาหนะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเปลี่ยนสลิงค์ลิฟต์ อาคารแววเที่ยงธรรม วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมน้ำรั่วจากช่องลม และหน้าต่าง กำแพงด้านหลังอาคาร สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง