โรงเรียนสาธิตละอออุทิศขอเชิญชม "งานวันละอออุทิศ 2019" ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ เริ่มจำน่ายบัตรวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โถงอาคารละอออุทิศ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-244-5590
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร มสด. ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการนโยบายบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย และกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ