นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.สวนดุสิต รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น ด้านสารสกัดและเอนไซม์
นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ม.สวนดุสิต คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขัน Thailand Herbs Classic Bartender