โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมหลักสูตรเนติปกครอง "หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง" (ที่ได้รับการรับรองแล้วจาก ก.ศป.) รุ่นที่ 2 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 สนใจติดต่อ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง โทร 02 - 241-7191-4 ต่อ 4161 หรือ 089-6880865 หรือ 092-3232833 หรือสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่นี่ https://forms.gle/C4TD8gSAf7bk8ia18
สหกรณ์ออมทรัพย์ มสด. ประกาศการจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2563