ดูรายละเอียดโครงการได้ที่นี่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ปี 63 (คลิก)

ขอเชิญร่วมประกวด Idea ผ่านคลิปวิดีโอ Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ ปี 63