ประกาศการรับสมัครคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (คลิก)

ใบสมัครองค์การนักศึกษาปีการศึกษา2563 (คลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร (ครั้งที่ 2) หัวข้อจิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของห้องเรียน" กรณีศึกษา : นักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทย