ประกาศการรับสมัครคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (คลิก)

ใบสมัครองค์การนักศึกษาปีการศึกษา2563 (คลิก)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ปี 63