หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ม.สวนดุสิต สร้างชื่อ....อีกครั้ง บนสังเวียนการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ม.สวนดุสิต คว้ารางวัลการแข่งขัน WICC 2020 (Wandee International Culinary Competition) ประจำปี 2563