คณะพยาบาลศาสตร์ มสด. รับรางวัล โครงการ Stop Smoking Stop NCD & Stop New Smoker
นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มสด. คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพับกระดาษโอริงามิิ Mainichi Origami Challenging Contest ครั้งที่ 7