นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มสด. คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพับกระดาษโอริงามิิ Mainichi Origami Challenging Contest ครั้งที่ 7