กิจกรรม “86 มุมมองศิษย์สวนดุสิต กับ 86 ปี สวนดุสิต”
ในโอกาสครบรอบ 86 ปี สวนดุสิต ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 นี้ (วันนี้ 12 พ.ค.63 นำเสนอมุมมองศิษย์เก่่า 12 ท่าน)

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า
ร่วมติดตาม แนวคิด/มุมมอง/ความรู้สึกและความผูกพันจากศิษย์สวนดุสิต

ถึงวันนี้แม้กายเราจะห่างกัน แต่ใจเราใกล้กันเสมอ และหากมีโอกาสเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้ง เพราะที่นี่คือ “สวนดุสิต”
#สวนดุสิต #86ปีสวนดุสิต 

 

            

กิจกรรม “86 มุมมองศิษย์สวนดุสิต กับ 86 ปี สวนดุสิต” (13 พ.ค.63)
กิจกรรม “86 มุมมองศิษย์สวนดุสิต กับ 86 ปี สวนดุสิต” (11 พ.ค.63)